Boldog Névnapot!

Ma 2018. április 19., csütörtök, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.

Videók

Földrajzi elhelyezkedés:

Bercel Nógrád megye déli felén, a Cserhát középső részén hegyes-dombos környezetben fekszik a 476 m magas Berceli-hegy lábánál. A településhez legközelebb lévő város Balassagyarmat 28 km, Pest megyei Vác 32 km-re, Budapest és Salgótarján egyaránt 80 km-re húzódik. A környező városokba és Budapestre rendszeres autóbuszjáratok biztosítják a közlekedést. 

Lakosság:

Az elmúltévekben a község lakóinak száma a természetes fogyás és vándorlási veszteség következtében fokozatosan csökkent.

1910-re Bercel lakossága meghaladta a 2000 főt.
1991-ban 2270-en lakták.
2007. január 1-jén 2024-en lakták.
2010. január 1-jei adatok alapján 1986 fő Bercel lakossága. 

Gazdasági jellemzők:

Az aktív keresők az iparban, mezőgazdaságban, kereskedelemben és egyéni vállalkozóként dolgoznak. A munkanélküliség a településen 8%-os. Bercel történelmileg kialakult gazdasági helyzetére jellemző, hogy a föld a lakosság jelentős részének nem biztosította a megélhetést. Az aktív keresők nagy része a település közigazgatási területén működő közel 600 főt foglalkoztató, külföldi érdekeltségű ipari Kft-nél vállal munkát.Kisebb létszámmal, de szintén a helybeli foglalkoztatást biztosítják az önkormányzat intézményei, a vállalkozások között 3 KFT és 3 BT.A településen nyilvántartott 40 egyéni vállalkozó több mint fele folytat szolgáltató tevékenységet, egynegyede kereskedik, és 5-en mezőgazdasági - élelmiszeripari vállalkozást tartanak fenn. 

Infrastruktúra:

A település infrastruktúrája jónak mondható. A település közigazgatási területén található úthálózat hossza 13 Km, amelynek 100%-a burkolt, a 650 lakásból 12 van önkormányzati tulajdonban. A lakások döntő többsége (95%-a) vezetékes vízzel ellátott. Bercel vezetékes vízzel való ellátása már az 1970-es évek végétől megoldottá vált, amikor a községben törpe-vízművet létesítettek. 1996 februárja óta nyílt lehetőség a lakossági gázszolgáltatásra. 1995 májusától rendelkezik Bercel crossbar központtal és hálózattal. 1994 tavaszától működik a településen kábeltelevíziós rendszer 20 csatornával. 2000. évtől van lehetőség a lakosság számára a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozásra.1997 évben került sor a községi közvilágítás korszerűsítésére önkormányzati beruházásban.

falu001

Bercel története:

A Bercel helynév egy a VI-VII. században élt Kaukázus vidéki török nép nevéből a berszilből eredeztethető.

A törzsnévből képzett elnevezése egy katonáskodó középréteg betelepedésére enged következtetni.

Bercel nevével az írott forrásokban először 1271-ben találkozunk egy a váci káptalan által kiállított okiratban. Az ősi szolnok-nemzetség birtoka a XII. század elején az idegen eredetű Kökényes-Radnót nemzetségé lett, amelynek nógrádi ága XIV. század eleji kihaltával a Hevesből idekerült Aba-nemzetségbeli Rédeiek kezére került. A XIV. század első felében vehette fel a birtokosok egyike a településről előnevét, hiszen a nemzetség egyik sarja 1340-ben Berceli László néven szerepel.

1406 márciusában Berceli András, János és Miklós a váci káptalan közreműködésével osztozott meg az összesen 20 népes és lakatlan jobbágytelekből álló berceli birtokon. A birtok felosztása, illetve egy részbirtokért folytatott per eredményeképpen, amely 1410-ben Berczely Ugrin Miklós és Bercely István fia Miklós között zajlott le, válhatott szét a falu Alsó- és Felsőbercelre. Legalábbis 1441-ben "Alsó Berczely" és "Felső Berczely", másképpen "Nagy Berczely" néven fordult elő. A XV. század végén Szobi Mihály birtokában találjuk Felsőbercelt. A váci káptalan levéltárában lévő 1529-es összeírása szerint pedig már a váci püspökség javait gyarapította a volt Szobi-birtok, itt Nagybercel néven. Az 1542. évi rendkívüli hadisegély kivetési összeírás szerint Felsőbercel a váci püspökségnek adózott. A feltehetően Alsóbercellel azonos Kisbercel településrész az 1570-es években lakatlanná vált, és csak a XVIII. század végén népesült be. Szanda várának török kézre jutásával török hűbérjegyzékben Rusztem pasa, a budai villajet szandzsákbégjének birtokként Nagy- és Kis-Berczel néven szerepel. Nógrád várának a tizenötéves háború elején, 1594-ben történt visszafoglalása után ismét a vármegye hatósága alá tartozott. Az 1598. évi adóösszeírás szerint a váci püspök volt a földesura, majd ismét török hódoltági terület.
Az 1633-1634. évi török összeírás szerint a váci nahije (kerület) községei között találjuk, 3 adóköteles házzal. 1651-ben Egry István és Márton adományul kapta Kis-Bercelt. A váci püspök1675. évi jelentése lakott templomos falunak írta le, amely a római katolikus vallást követte. Az 1697. évi és a későbbi egyházlátogatási jegyzőkönyvek templomát rossz állapotban találták és pusztulásáról szólnak. Új templomát, népe és Migazzi bíborospüspök adományaiból, 1767-ben szentelték fel.Bercel 1699-ben egyike volt a jobbágyság fegyveres önvédelmi szervezete, a közbiztonság fenntartására alakult parasztvármegye 34 hadnagyságának.

A XVIII. század elején a településen ismét fellendült a szőlőtermelés. 1720-ra Bercel is bekerült a vezető bortermelő falvak közé, Szőllős, Ecseg, Buják, Kosd és Verőce mellé. 1730-ban a még mindig pusztaként szereplő Alsó vagy Kisbercel beolvadt az egykori Nagybercelbe. Az 1740-es évekig a Berczely és Egry családok voltak Bercel földesurai, és a váci káptalannak is volt itt birtoka. A XIX. század első felében pedig a Baloghy család szerzett itt birtokot.Az 1784-87. évi első magyarországi népszámlálás idején Bercel lakossága 1100 főt tett ki. A lakosság 237 családban oszlott meg és 165 házat birtokolt. 1828-ban már 1463-an lakták. A helységben ekkor már 4 iparos is folyatatta mesterségét (csizmadia, mészáros, szabó, üveges), 2 berceli lakos pedig kiskereskedésből élt. A földművelők leginkább árpát, rozst és zabot termesztettek. A szőlőtermelés a nép fő megélhetési forrását biztosította az 1880-as években pusztító filoxéra járványig. A berceli szőlők hírnevét báró Marschall Gyula öregbítette, aki 1880 és 1884 között pezsgőgyártással kísérletezett Bercelen és pezsgőjét "Carte Blanche" néven hozta forgalomba.

falu002falu003

Elektronikus ügyintézés

bercel-elektronikus-ugyintezes-logo

Pályázataink

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA 150

Bercel község vízvédelmi fejlesztései 

TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00030

Kedvezményezett neve: Bercel Község Önkormányzata
Projekt címeBercel község vízvédelmi fejlesztései
A szerződött támogatás összege200 millió Ft
A támogatás mértéke100%
A projekt tervezett befejezési dátuma2018.10.31
A projekt azonosító számaTOP-2.1.3-15 NG1-2016-00030

Tovább >>> 

 

Időjárás

Hőtérkép

Felhőkép Széltérkép UV térkép