Földrajzi elhelyezkedés:

Bercel Nógrád megye déli felén, a Cserhát középső részén hegyes-dombos környezetben fekszik a 476 m magas Berceli-hegy lábánál. A településhez legközelebb lévő város Balassagyarmat 28 km, Pest megyei Vác 32 km-re, Budapest és Salgótarján egyaránt 80 km-re húzódik. A környező városokba és Budapestre rendszeres autóbuszjáratok biztosítják a közlekedést. 

Lakosság:

Az elmúltévekben a község lakóinak száma a természetes fogyás és vándorlási veszteség következtében fokozatosan csökkent.

1910-re Bercel lakossága meghaladta a 2000 főt.
1991-ban 2270-en lakták.
2007. január 1-jén 2024-en lakták.
2010. január 1-jei adatok alapján 1986 fő Bercel lakossága. 

Gazdasági jellemzők:

Az aktív keresők az iparban, mezőgazdaságban, kereskedelemben és egyéni vállalkozóként dolgoznak. A munkanélküliség a településen 8%-os. Bercel történelmileg kialakult gazdasági helyzetére jellemző, hogy a föld a lakosság jelentős részének nem biztosította a megélhetést. Az aktív keresők nagy része a település közigazgatási területén működő közel 600 főt foglalkoztató, külföldi érdekeltségű ipari Kft-nél vállal munkát.Kisebb létszámmal, de szintén a helybeli foglalkoztatást biztosítják az önkormányzat intézményei, a vállalkozások között 3 KFT és 3 BT.A településen nyilvántartott 40 egyéni vállalkozó több mint fele folytat szolgáltató tevékenységet, egynegyede kereskedik, és 5-en mezőgazdasági - élelmiszeripari vállalkozást tartanak fenn. 

Infrastruktúra:

A település infrastruktúrája jónak mondható. A település közigazgatási területén található úthálózat hossza 13 Km, amelynek 100%-a burkolt, a 650 lakásból 12 van önkormányzati tulajdonban. A lakások döntő többsége (95%-a) vezetékes vízzel ellátott. Bercel vezetékes vízzel való ellátása már az 1970-es évek végétől megoldottá vált, amikor a községben törpe-vízművet létesítettek. 1996 februárja óta nyílt lehetőség a lakossági gázszolgáltatásra. 1995 májusától rendelkezik Bercel crossbar központtal és hálózattal. 1994 tavaszától működik a településen kábeltelevíziós rendszer 20 csatornával. 2000. évtől van lehetőség a lakosság számára a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozásra.1997 évben került sor a községi közvilágítás korszerűsítésére önkormányzati beruházásban.

falu001

Bercel története:

A Bercel helynév egy a VI-VII. században élt Kaukázus vidéki török nép nevéből a berszilből eredeztethető.

A törzsnévből képzett elnevezése egy katonáskodó középréteg betelepedésére enged következtetni.

Bercel nevével az írott forrásokban először 1271-ben találkozunk egy a váci káptalan által kiállított okiratban. Az ősi szolnok-nemzetség birtoka a XII. század elején az idegen eredetű Kökényes-Radnót nemzetségé lett, amelynek nógrádi ága XIV. század eleji kihaltával a Hevesből idekerült Aba-nemzetségbeli Rédeiek kezére került. A XIV. század első felében vehette fel a birtokosok egyike a településről előnevét, hiszen a nemzetség egyik sarja 1340-ben Berceli László néven szerepel.

1406 márciusában Berceli András, János és Miklós a váci káptalan közreműködésével osztozott meg az összesen 20 népes és lakatlan jobbágytelekből álló berceli birtokon. A birtok felosztása, illetve egy részbirtokért folytatott per eredményeképpen, amely 1410-ben Berczely Ugrin Miklós és Bercely István fia Miklós között zajlott le, válhatott szét a falu Alsó- és Felsőbercelre. Legalábbis 1441-ben "Alsó Berczely" és "Felső Berczely", másképpen "Nagy Berczely" néven fordult elő. A XV. század végén Szobi Mihály birtokában találjuk Felsőbercelt. A váci káptalan levéltárában lévő 1529-es összeírása szerint pedig már a váci püspökség javait gyarapította a volt Szobi-birtok, itt Nagybercel néven. Az 1542. évi rendkívüli hadisegély kivetési összeírás szerint Felsőbercel a váci püspökségnek adózott. A feltehetően Alsóbercellel azonos Kisbercel településrész az 1570-es években lakatlanná vált, és csak a XVIII. század végén népesült be. Szanda várának török kézre jutásával török hűbérjegyzékben Rusztem pasa, a budai villajet szandzsákbégjének birtokként Nagy- és Kis-Berczel néven szerepel. Nógrád várának a tizenötéves háború elején, 1594-ben történt visszafoglalása után ismét a vármegye hatósága alá tartozott. Az 1598. évi adóösszeírás szerint a váci püspök volt a földesura, majd ismét török hódoltági terület.
Az 1633-1634. évi török összeírás szerint a váci nahije (kerület) községei között találjuk, 3 adóköteles házzal. 1651-ben Egry István és Márton adományul kapta Kis-Bercelt. A váci püspök1675. évi jelentése lakott templomos falunak írta le, amely a római katolikus vallást követte. Az 1697. évi és a későbbi egyházlátogatási jegyzőkönyvek templomát rossz állapotban találták és pusztulásáról szólnak. Új templomát, népe és Migazzi bíborospüspök adományaiból, 1767-ben szentelték fel.Bercel 1699-ben egyike volt a jobbágyság fegyveres önvédelmi szervezete, a közbiztonság fenntartására alakult parasztvármegye 34 hadnagyságának.

A XVIII. század elején a településen ismét fellendült a szőlőtermelés. 1720-ra Bercel is bekerült a vezető bortermelő falvak közé, Szőllős, Ecseg, Buják, Kosd és Verőce mellé. 1730-ban a még mindig pusztaként szereplő Alsó vagy Kisbercel beolvadt az egykori Nagybercelbe. Az 1740-es évekig a Berczely és Egry családok voltak Bercel földesurai, és a váci káptalannak is volt itt birtoka. A XIX. század első felében pedig a Baloghy család szerzett itt birtokot.Az 1784-87. évi első magyarországi népszámlálás idején Bercel lakossága 1100 főt tett ki. A lakosság 237 családban oszlott meg és 165 házat birtokolt. 1828-ban már 1463-an lakták. A helységben ekkor már 4 iparos is folyatatta mesterségét (csizmadia, mészáros, szabó, üveges), 2 berceli lakos pedig kiskereskedésből élt. A földművelők leginkább árpát, rozst és zabot termesztettek. A szőlőtermelés a nép fő megélhetési forrását biztosította az 1880-as években pusztító filoxéra járványig. A berceli szőlők hírnevét báró Marschall Gyula öregbítette, aki 1880 és 1884 között pezsgőgyártással kísérletezett Bercelen és pezsgőjét "Carte Blanche" néven hozta forgalomba.

falu002falu003

Véletlen képek

Névnap

Ma 2017. április 23., vasárnap, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa450
mod_vvisit_counterTegnap852
mod_vvisit_counterA héten4214
mod_vvisit_counterA hónapban19420

IP címed: 54.80.230.32
Ma: 2017. ápr. 23,