Az önkormányzat jogállása, képviselete és képviselő-testületi szervei.

Az önkormányzat jogi személy.

A képviselő-testületet a polgármester képviseli.
Az önkormányzat Képviselő-testületének száma: 7 fő.
(Választott tagok száma: 6 fő, képviselő-testület tagja a megválasztott polgármester.)
Képviselő testület tagjai.

Az önkormányzat képviselő-testülete mellett önkormányzati feladatokat lát el:

 • a polgármester,
 • a képviselő-testület bizottságai,
 • a képviselő-testület hivatala,
 • a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából intézményeket alapított,
 • a képviselőtestület feladatainak ellátásához más önkormányzattal társulást hozott létre.

Képviselő-testület feladata.

A képviselő-testület feladata a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, helyi önkormányzati típusú közügyek gyakorlása, valamint e feladatok szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtése.

A képviselő-testület törvényi kerekei között önállóan szabályozza a hatáskörébe tartozó közügyeket.

Képviselő-testület saját felelőségére vállalkozási tevékenységet is folytathat.

Képviselő-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezhet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben.

A képviselő-testület a törvényben meghatározott kötelező feladatain túl a közszolgáltatások körében szabadon vállalhat feladatokat.

A települési képviselők a képviselő-testületi ülések előtt egy órával fogadóórát tartanak.

Bizottságok

A bizottságok előkészítik a képviselőtestület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását. A képviselőtestület által meghatározott előterjesztéseket elkészítik, ill. a már elkészült előterjesztésekhez állásfoglalást készítenek.

A képviselőtestület által átruházott döntésekben gyakorolják jogaikat.

A bizottságok tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell megválasztani, a bizottság elnöke csak képviselő lehet.

Ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság:

 • Elkészíti, szükségszerűen véleményezi a helyi rendelet-tervezeteket.
 • Javaslatot tesz éves munkaterv napirendjeire, elkészíti a munkaterv javaslatot.
 • Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével, ellenőrzésével járó feladatokat.
 • Elnöke: Bíróczi Zoltán képviselő
 • Tagjai: Matyóka Ignác képviselő, Zwickl Mátyás képviselő

Pénzügyi ellenőrző bizottság:

 • A Pénzügyi ellenőrző bizottság véleményezi az éves költségvetési rendelet-tervezeteket, éves, féléves beszámolókat, valamint a III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót és koncepciót.
 • Részt vesz az önkormányzati, pénzügyi, gazdasági ellenőrzésekben, valamint az elvégzett leltározások ellenőrzésében.
 • Elnöke: Matyóka Ignác képviselő
 • Tagjai: Bíróczi Zoltán képviselő, Jele József képviselő, Zwickl Mátyás képviselő

Művelődési, oktatási és sport bizottság:

 • Elnöke: Zwickl Mátyás képviselő
 • Tagjai: Bíróczi Zoltán képviselő, Jele József képviselő, Matyóka Ignác képviselő, Benyó Béláné, Jekkelné Vámos Ildikó, Ostoróczki Józsefné

Időjárás

Hőtérkép

Felhőkép Széltérkép UV térkép

Véletlen képek

Névnap

Ma 2017. október 20., péntek, Vendel és Irén napja van. Holnap Orsolya napja lesz.