Boldog Névnapot!

Ma 2018. március 23., péntek, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.

Videók

FELHÍVÁS!

Az alábbi felhívás a lakosság teljes körű tájékoztatása érdekében kerül közzétételre.

Szanda és Bercel községek közigazgatási területein található külszíni bányák a Colas Északkő Kft. tulajdonában és vezetésében állnak. A Kft. üzemvezetője Csik Zoltán, akinek személyes elérhetősége munkaidőben a berceli bánya telephelyén biztosított munkanapokon 08 órától 14 óráig.

A felügyelete alatt álló bányák tekintetében több esetben megállapítást nyert azon tény, hogy a bejáratok elé kihelyezett lezárt sorompó, valamint a bányaterület határánál egymástól jól látható távolságra kihelyzett, a belépés tilalmára és veszélyességére figyelmeztető táblák ellenére személyek gyalogosan, illetve különböző gépi meghajtású járművek vezetőjeként a bányaterületre engedély nélkül belépnek és ott tartózkodnak.

Mivel mindkét bányában jelenleg a termelés időszakosan, avagy folyamatosan történik, amely a külszíni fejtés módjából adódóan nagy teljesítményű, méretű, teherbírású gépekkel, valamint robbanószer szakszerű alkalmazásával zajlik. Ezen körülmények szigorú előírásokat követlenek meg, amelyeket mindenkinek kötelessége megtartani. Az ide vonatkozó 43/2011. NFM rendelet a külszíni bányászati tevékenységek biztonsági szabályzata az alábbiakat határozza meg.

3. § (1) A bányaüzembe az oda beosztottak és munkát végzők, valamint a bányafelügyelet ellenőrzésre jogosult személyei kivételével kísérő nélkül belépni és ott tartózkodni nem szabad.
A rendeletben megfogalmazottak maradéktalan betartása érdekében az üzemvezető, illetve a területi illetékességgel rendelkező Balassagyarmati Rendőrkapitányság Magyarnándor Rendőrőrs hivatásos szolgálati állományú tagjai rendszeres ellenőrzéseket hajtanak végre. Ennek keretében azzal a személlyel szemben, aki tekintetében egyértelműen megállapításra kerül, hogy az a bányaüzembe, a bányaterületre engedély nélkül lépett be, illetve ott engedély nélkül tartózkodik eljárás kerül kezdeményezésre, amely kapcsán készült iratok soron kívül az illetékes Bányászati Felügyelet felé kerülnek továbbításra a rendelet 8.§. (3) bekezdése alapján

Közvetlen veszély vagy fenyegető súlyos károsodás veszélye esetén a műszaki felügyeleti személy hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles intézkedni. A tett intézkedésről a 7. § (2) bekezdésében meghatározott bányászati felügyeleti személyt és az érintett műszaki, gépészeti és villamos felügyeleti személyeket késedelem nélkül tájékoztatni köteles.

Amennyiben ezen cselekményen túlmenően az is megállapítást nyer, hogy a bányaüzemben, a bányaterületen engedély nélkül tartózkodó, vagy oda engedély nélkül belépő személy a bányászati anyagot, egyéb értéket tulajdonít el, rongál meg, vagy azt megkísérli a körülmények megállapítását követően a 2012.évi II. tv. továbbiakban Szabálysértési Törvényben, avagy a 2012.évi C. törvény továbbiakban a Büntetőtörvénykönyvben foglaltak megsértése miatt eljárás kerül kezdeményezésre vele szemben.

colas

Pályázataink

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA 150

Bercel község vízvédelmi fejlesztései 

TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00030

Kedvezményezett neve: Bercel Község Önkormányzata
Projekt címeBercel község vízvédelmi fejlesztései
A szerződött támogatás összege200 millió Ft
A támogatás mértéke100%
A projekt tervezett befejezési dátuma2018.10.31
A projekt azonosító számaTOP-2.1.3-15 NG1-2016-00030

Tovább >>> 

 

Időjárás

Hőtérkép

Felhőkép Széltérkép UV térkép