Tájékoztatom a lakosságot, hogy a „Berceli Értékkereső" IV. évf. 22. számában a

Berceli Egyházközség tulajdonában lévő temető fenntartásával kapcsolatban téves

információ lett közölve.
Bercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 12-i ülésén

tárgyalta a köztemető fenntartására 2015. szeptember 30-án kötött megállapodás

felülvizsgálatát és módosítását.
A döntésről szóló határozatot és a rendelet 1. számú mellékletét az alábbiakban

közlöm:

161/2016.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Berceli Egyházközség és

Bercel Község Önkormányzat között a köztemető fenntartására kötött megállapodást.
A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat vásárol egy kézi benzinmotoros

fűkaszát, melyet használatra átad az egyházközségnek a temető karbantartásához.
A felülvizsgálatot követően az önkormányzat és az egyházközség által a köztemető fenntartására

kötött megállapodás – ami a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2015.(IX.30.)

önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét képezi - feladatellátásra vonatkozó része

az alábbiak szerint módosul:
"Fenntartási – üzemeltetési feladatai körében az Önkormányzat gondoskodik
- a fű lekaszálásához szükséges kézi benzinmotoros fűkasza biztosításáról. A fűkasza

használatához szükséges emberi erőforrást az egyházközségnek kell biztosítani.
Az önkormányzat vállalja a temető azon részének kaszálást, melyet az önkormányzat

tulajdonát képező MTZ traktorral el lehet végezni.
- a díszfák és díszbokrok rendben tartásáról, a ravatalozóhoz vezető út és a betonjárda

rendben tartásáról, téli időszakban a köztemetőhöz vezető úton a hó eltakarításáról, a

síkosság mentesítéséről, a vízszolgáltatás biztosításáról, a téli időszakban a közkút fagytalanításáról,

esetleges felújításáról, pótlásáról, a keletkezett szemét elszállításáról."
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos

intézkedések megtételére, valamint a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
1. sz. melléklet

Megállapodás

amely létrejött a Berceli Római Katolikus Plébánia (továbbiakban Egyház) és
Bercel Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) között
a köztemető fenntartásáról

Bercel területén lévő külterület 0339. hrsz. temető, valamint az azon álló építmények az

Egyház tulajdonát képezi, viszont Bercel település teljes lakosságának érdeke, hogy a temető

rendezett, gondozott legyen, így az Önkormányzat részt vállal a temető fenntartásában,

üzemeltetésében. A megállapodás célja ezen vállalás tisztázása.

Bercel Község Önkormányzata a település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás keretében

a köztemetőre nyújtott támogatás terhére vállalja a temetőhöz kapcsolódóan:

"Fenntartási – üzemeltetési feladatai körében az Önkormányzat gondoskodik
- fű lekaszálásához szükséges kézi benzinmotoros fűkasza biztosításáról. A fűkasza használatához

szükséges emberi erőforrást az egyházközségnek kell biztosítani.
Az önkormányzat a vállalja a temető azon részének kaszálását, melyet az önkormányzat tulajdonát

képező MTZ traktorral el lehet végezni.
- a díszfák és díszbokrok rendben tartásáról, a ravatalozóhoz vezető út és a betonjárda rendben

tartásáról, téli időszakban a köztemetőhöz vezető úton a hó eltakarításáról, a síkosság mentesítéséről,

a vízszolgáltatás biztosításáról, a téli időszakban a közkút fagytalanításáról, esetleges felújításáról,

pótlásáról, a keletkezett szemét elszállításáról."
A módosított megállapodás időtartama 2016. szeptember 13 – határozatlan időre szól. A jelen

dokumentumban foglalt megállapodás kizárólag egyező akarattal és írásban módosítható.

Bercel, 2016. szeptember 12.

Hulitka Róbert sk.           Jánvári Andrásné sk.
plébániai kormányzó         polgármester

Az önkormányzat által vállalt feladatokat folyamatosan végezzük.
A sírokra, illetve a sírok mellé ültetett díszfákat és díszbokrokat az elhunytak

hozzátartozóinak kell gondozni.
Önkormányzatunk a közlekedő utak melletti díszfák, cserjék gondozását végzi.

Jánvári Andrásné
polgármester

Időjárás

Hőtérkép

Felhőkép Széltérkép UV térkép

Véletlen képek

Névnap

Ma 2017. október 20., péntek, Vendel és Irén napja van. Holnap Orsolya napja lesz.