Boldog Névnapot!

Ma 2018. április 19., csütörtök, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.

Videók

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a „Berceli Értékkereső" IV. évf. 22. számában a

Berceli Egyházközség tulajdonában lévő temető fenntartásával kapcsolatban téves

információ lett közölve.
Bercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 12-i ülésén

tárgyalta a köztemető fenntartására 2015. szeptember 30-án kötött megállapodás

felülvizsgálatát és módosítását.
A döntésről szóló határozatot és a rendelet 1. számú mellékletét az alábbiakban

közlöm:

161/2016.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Berceli Egyházközség és

Bercel Község Önkormányzat között a köztemető fenntartására kötött megállapodást.
A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat vásárol egy kézi benzinmotoros

fűkaszát, melyet használatra átad az egyházközségnek a temető karbantartásához.
A felülvizsgálatot követően az önkormányzat és az egyházközség által a köztemető fenntartására

kötött megállapodás – ami a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2015.(IX.30.)

önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét képezi - feladatellátásra vonatkozó része

az alábbiak szerint módosul:
"Fenntartási – üzemeltetési feladatai körében az Önkormányzat gondoskodik
- a fű lekaszálásához szükséges kézi benzinmotoros fűkasza biztosításáról. A fűkasza

használatához szükséges emberi erőforrást az egyházközségnek kell biztosítani.
Az önkormányzat vállalja a temető azon részének kaszálást, melyet az önkormányzat

tulajdonát képező MTZ traktorral el lehet végezni.
- a díszfák és díszbokrok rendben tartásáról, a ravatalozóhoz vezető út és a betonjárda

rendben tartásáról, téli időszakban a köztemetőhöz vezető úton a hó eltakarításáról, a

síkosság mentesítéséről, a vízszolgáltatás biztosításáról, a téli időszakban a közkút fagytalanításáról,

esetleges felújításáról, pótlásáról, a keletkezett szemét elszállításáról."
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos

intézkedések megtételére, valamint a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
1. sz. melléklet

Megállapodás

amely létrejött a Berceli Római Katolikus Plébánia (továbbiakban Egyház) és
Bercel Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) között
a köztemető fenntartásáról

Bercel területén lévő külterület 0339. hrsz. temető, valamint az azon álló építmények az

Egyház tulajdonát képezi, viszont Bercel település teljes lakosságának érdeke, hogy a temető

rendezett, gondozott legyen, így az Önkormányzat részt vállal a temető fenntartásában,

üzemeltetésében. A megállapodás célja ezen vállalás tisztázása.

Bercel Község Önkormányzata a település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás keretében

a köztemetőre nyújtott támogatás terhére vállalja a temetőhöz kapcsolódóan:

"Fenntartási – üzemeltetési feladatai körében az Önkormányzat gondoskodik
- fű lekaszálásához szükséges kézi benzinmotoros fűkasza biztosításáról. A fűkasza használatához

szükséges emberi erőforrást az egyházközségnek kell biztosítani.
Az önkormányzat a vállalja a temető azon részének kaszálását, melyet az önkormányzat tulajdonát

képező MTZ traktorral el lehet végezni.
- a díszfák és díszbokrok rendben tartásáról, a ravatalozóhoz vezető út és a betonjárda rendben

tartásáról, téli időszakban a köztemetőhöz vezető úton a hó eltakarításáról, a síkosság mentesítéséről,

a vízszolgáltatás biztosításáról, a téli időszakban a közkút fagytalanításáról, esetleges felújításáról,

pótlásáról, a keletkezett szemét elszállításáról."
A módosított megállapodás időtartama 2016. szeptember 13 – határozatlan időre szól. A jelen

dokumentumban foglalt megállapodás kizárólag egyező akarattal és írásban módosítható.

Bercel, 2016. szeptember 12.

Hulitka Róbert sk.           Jánvári Andrásné sk.
plébániai kormányzó         polgármester

Az önkormányzat által vállalt feladatokat folyamatosan végezzük.
A sírokra, illetve a sírok mellé ültetett díszfákat és díszbokrokat az elhunytak

hozzátartozóinak kell gondozni.
Önkormányzatunk a közlekedő utak melletti díszfák, cserjék gondozását végzi.

Jánvári Andrásné
polgármester

Elektronikus ügyintézés

bercel-elektronikus-ugyintezes-logo

Pályázataink

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA 150

Bercel község vízvédelmi fejlesztései 

TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00030

Kedvezményezett neve: Bercel Község Önkormányzata
Projekt címeBercel község vízvédelmi fejlesztései
A szerződött támogatás összege200 millió Ft
A támogatás mértéke100%
A projekt tervezett befejezési dátuma2018.10.31
A projekt azonosító számaTOP-2.1.3-15 NG1-2016-00030

Tovább >>> 

 

Időjárás

Hőtérkép

Felhőkép Széltérkép UV térkép