TISZTELT LAKOSSÁG!

Közkívánatra és a nagy érdeklődésre való tekintettel, karácsonyig még egy alkalommal elérhetők lesznek Galgagután a Gutai Varróműhely termékei, termelői áron;
2017. december 20-án (szerdán)
14 és 16 óra között
a COOP bolt előtt*.
Kínálatunk közt továbbra is főleg konyhai- és lakástextíliákat kínálunk, kizárólag jó minőségű (pamut és len) anyagokkal dolgozunk. Ez alkalommal korábbi termékeink mellett újabbakat is kínálunk.
A termékeink megvásárlásával a galgagutai varroda fennmaradását, további fejlődését támogatják.
*Esős idő esetén a Művelődési Házban.

Áldott adventi pillanatokat kívánva:
Agócs Gábor
Galgaguta polgármestere

HIRDETMÉNY!

A Colas - Északkő Bányászati Kft. Tarcal Nógrádkövesdi Üzeme 2017. 12. 13 – án a berceli bányában oszlopos sorozat robbantást fog végrehajtani.
A robbantás várható időpontja: 1000 – 1200 óra között.

Csík Zoltán
robbantásvezető

bercelkaracsonya

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Berceli Központi Humán Orvosi Ügyeleti Társulás – több önkormányzat kilépését követően – 2017. december 31-vel megszűnik.

2018. január 1-től a Berceli Önkormányzat Héhalom Központi Orvosi Ügyelethez tartozik.

A Berceli Orvosi Rendelőben hétköznapokon: 16,00 órától – 22,00 óráig
hétvégén: 8,00 órától – 22,00 óráig
ápoló lát el szolgálatot.

Az orvosi ügyeleti ellátást az érintett önkormányzatok testületi döntése alapján Bercel településen kívül Nógrádkövesd és Vanyarc települései vehetik igénybe.
Galgaguta és Szécsénke települések a Rétsági ügyelethez tartoznak, Becske település pedig a Balassagyarmati ügyelethez tartozik.
Fenti időpontokban a Berceli ügyelet továbbra is a 06-35-384-605 telefonszámon hívható.
A Héhalmi ügyelet telefonszáma a 06-32-482-027 telefonszámon hívható.

Képviselő-testületünk ezt az állapotot átmenetinek tekinti és azon dolgozik, hogy az előző évekhez hasonló színvonalat biztosítson.

Bercel, 2017. november 23.
Jánvári Andrásné
polgármester

bercelorvosi

gugu5

falugazdasz2

TÁJÉKOZTATÁS!

A Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft értesíti a lakosságot,
hogy az időjárási viszonyok miatt a csütörtöki (november 30.) napra tervezett kommunális hulladék elszállítása elmaradt.

Az elmaradt gyűjtést 2017. december 2.-án (szombaton) pótolják.

Megértésüket köszönjük.

Zöld Híd Kft

mikulas

guta01

HIRDETMÉNY!

Értesítjük a lakosságot, hogy az ivóvíz közműhálózat karbantartási munkák miatt Bercel község egész területén
2017. december 04-én (hétfő)
21:00 órától – kedd reggel 06:00 óráig
nyomáscsökkenés, ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható!

Kérjük, szíveskedjenek gondoskodni a háztartásukhoz elegendő vízmennyiség vételezéséről!
A karbantartás ideje alatt a lerakódott üledék felhasználói hálózatba bejutásának elkerülése érdekében kérjük a vízvételi helyeket (vagy a vízóra előtti főelzáró csapot) zárva tartani!
A szolgáltatás ismételt beindításakor az ivóvízben átmenetileg sárgásbarna elszíneződés, zavarosodás fordulhat elő. A mosatás, fertőtlenítés miatt erősebb klór szag érezhető. Ezen jelenség az egészségre ártalmatlan.

Megértő türelmüket köszönjük!
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dmrv

HIRDETMÉNY!

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy 2017. december 15-ig lehet az önkormányzatnál szociális tűzifára kérelmet benyújtani - a képviselő-testület döntése alapján – annak a személynek, aki:
a) egyedülálló - az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy háztartásától külön él,
és egyszemélyes háztartásban lakik - , vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra
jogosult, vagy
d) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT ) részesül, vagy
e) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben ( NYES )
f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,HHH gyermeket nevel vagy
g) három vagy annál több gyermeket nevel,
h) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy
i) rokkantsági ellátásban részesül

A feltételeket és egyéb rászorultságot megállapító tényeket a döntés előkészítésével foglalkozó köztisztviselő vizsgálja.
Kérelmezőnként (háztartásonként) legfeljebb 1,0 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, illetőleg aki szilárd tüzelésű fűtőberendezéssel nem rendelkezik, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.
Szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet ügyfélfogadási időben, a rendelet mellékletét képező kérelem formanyomtatványon terjeszthetik elő a hivatalban.

Bercel, 2017. 11. 22.
Dr. Bata Ákos
jegyző

tuzifa03

jotekony

A Colas - Északkő Bányászati Kft. Nógrádkövesdi Üzeme 2017. 11. 20 –án Szanda bányában oszlopos sorozat robbantást fog végrehajtani.
A robbantás várható időpontja: 10:00 – 13:00 óra között.
A robbantás idejére a bányabeli utak lezárásra kerülnek. Közutat nem érint a robbantás.

Csík Zoltán
robbantásvezető

colas

HIRDETMÉNY!

Értesítjük a lakosságot, hogy az ivóvíz közműhálózat karbantartási munkák miatt Bercel község egész területén
2017. november 21-én (kedd)
22:00 órától – 06:00 óráig
nyomáscsökkenés, ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható!

Kérjük, szíveskedjenek gondoskodni a háztartásukhoz elegendő vízmennyiség vételezéséről!
A karbantartás ideje alatt a lerakódott üledék felhasználói hálózatba bejutásának elkerülése érdekében kérjük a vízvételi helyeket (vagy a vízóra előtti főelzáró csapot) zárva tartani!
A szolgáltatás ismételt beindításakor az ivóvízben átmenetileg sárgásbarna elszíneződés, zavarosodás fordulhat elő. A mosatás, fertőtlenítés miatt erősebb klór szag érezhető. Ezen jelenség az egészségre ártalmatlan.

Megértő türelmüket köszönjük!
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dmrv

labtudo

Video

td2

bemutat1

Szüreti előzetes 2017.

infoblokk kedv final felso cmyk erfa

BERCEL KÖZSÉG VÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEI


Kedvezményezett neve: Bercel Község Önkormányzata
Projekt címe: Bercel község vízvédelmi fejlesztései
A szerződött támogatás összege: 200 millió Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15 NG1-2016-00030


Kedves honlap olvasók!


Bercel Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15 NG1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés támogatására „Bercel község vízvédelmi fejlesztései” címmel.
Pályázatunkat a bíráló bizottság pozitívan értékelte és bruttó 200 millió forint támogatást ítélt meg. Bízunk benne, hogy a projekt megvalósítását hamarosan megkezdi önkormányzatunk.
A tározó elsődleges feladata a Gólya-patakon kialakuló árvíz csökkentése és a község belterületén a vízkár elhárítása.
A pályázati támogatással az árvíz-tározó építésének II. ütemét be tudjuk fejezni.
A beruházás másik része a Rózsa utca és környékének víz rendezése.
Az előző évek tapasztalata, hogy nagyobb esőzések alkalmával az érintett utcák feletti földterületekről lefolyó víz elönti az utcákat és a lakóingatlanok kertjeit.
A belvízvédelem érdekében ésszerű megoldás a belterületi vízrendezési munkák és a tározó építési munkák együttes kezelése.


Jánvári Andrásné
polgármester

to

liba napok plakt

halloween mindenszentek halottak napja 03

November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel.

Keleten már 380-ban megülték ezt az ünnepet, minden vértanúról megemlékezve. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731–741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. November 1-jére IV. Gergely pápa (827–844) döntése értelmében került az ünnep.„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzik fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentekkor. E szavakkal a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadalmas egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket egybefogó, küzdő egyház.

bercelizorzok

Bercelen járt az Ízőrzők csapata, az alábbi linken megnézheti a teljes videót.

Duna TV - Ízőrzők Bercel

Értesítjük a lakosságot, hogy az (ember) influenza elleni oltóanyag a háziorvosi rendelőbe megérkezett. Az oltóanyag korlátozott számban áll rendelkezésünkre, ezért elsősorban az idült (krónikus) légzőszervi, szív-érrendszeri, vesebetegeket, cukorbetegeket és egyéb anyagcsere betegségben szenvedőket, valamint azokat a személyeket részesítjük védőoltásban, akik csökkent immunitásúak (védekező képességűek).

A védőoltás nem kötelező, a beteg kérésére történik. Kérjük, a védőoltást igénylő betegeinket, jelentkezzenek a rendelőben,2017. 10. 26.-án csütörtökön 12-13-óra között. 2017. 10. 31.- én kedden 12-13-óra között 2017. 11. 02.-án csütörtökön 12-13-óra között. Fekvő, vagy súlyosan mozgáskorlátozott betegeinket kérjük, jelezzék oltási igényüket.Telefon: 06 35 535 022

Dr. Piros Éva

háziorvos

BERCEL, GÓLYA - PATAKI ÁRVÍZCSÚCS CSÖKKENTŐ TÁROZÓ II. ÉPÍTÉSI ÜTEM

ÁRAZATLAN TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS.
KÉSZÜLT:

Az MVH. ÉPÍTÉSI NORMAGYŰJTEMÉNY ALAPJÁN
2016 - 2 VERZIÓ SZERINT

A teljes dokumentum innen letölthető

BERCEL RÓZSA UTCA VÍZRENDEZÉSE

ÁRAZATLAN TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS.
KÉSZÜLT:

Az MVH. ÉPÍTÉSI NORMAGYŰJTEMÉNY ALAPJÁN
2016 - 2 VERZIÓ SZERINT

A teljes dokumentum innen letölthető

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a „Bercel, Gólya - patak 6+590 km szelvényében létesítendő árvízcsúcs csökkentő „Zöld”tározó kivitelezése”TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁS RENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY ÉS TÁRGYALÁS NÉLKÜLI[KBT. 115 § (1) BEKEZDÉS SZERINTI]KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

A teljes dokumentáció innen letölthető

koszoru

56

d13

Ízőrzők - Bercel
Magyar ismeretterjesztő sorozat (2017) (35')

2017. október 28. szombat 09:15 - 09:50

Nógrád megyébe mindig szívesen visszatérünk. Szeretjük az egymásba hajló hegyeket, a friss levegőt, a kedves embereket, akik között mindig akad még valaki, aki szépen hangzó tájszólásban beszél. Így volt ez a kastélyos Bercelen is. Jelzőjét a településen található két, szépen felújított kastélyáról és kúriáiról kapta. Érdemes betekinteni még a falu tájházába, amely egyben helytörténeti kiállítással is szolgál. Udvarán hallgattuk meg a Hagyományőrző Népdalkör népdalait. Ellátogattunk a római katolikus templomba is, amelynek Szent Péter és Pál a védőszentjei. A népi kismesterségek közül Sáriné Draskóczi Melinda míves fazekas munkáit ajánljuk figyelmükbe. A helyi asszonyok a következő finomságokat készítették az Ízőrzők asztalára: Zúzaleves csipetkével, Berceli borjúpaprikás nokedlivel, Pozsonyi kifli, Sertéssült krumpligombóccal és párolt káposztával, Káposztás lepény, Túrós metélt kajszibarack lekvárral.

bercel 2017 okt-dec

2017. október 7. – CIVITAS FORTISSIMA TÉR

Jöjjön el családjával – részvételével növelje a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnek szánt adományt! A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet számára, az emésztőszervi daganatos megbetegedések korai felismerését és gyógyítását segítő eszközök beszerzésére.

Ezt az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter pontonként 300 forinttal megemeli az alapadomány összegét. Minél aktívabban cselekszik valaki saját egészségéért, annál nagyobb mértékben járul hozzá a kórháznak szánt adomány gyarapításához.

korhaz balassagyarmat

A teljes program itt található

HIRDETMÉNY
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. augusztus 24-én tartott ülésén döntött beiskolázási támogatás fizetéséről.
A beiskolázási támogatás mértéke egységesen 10.000,- Ft/fő.
A támogatásra csak a nappali tagozatos tanulók, hallgatók jogosultak.
Azok a berceli általános iskolás tanulók nem kapnak támogatást, akik más település

általános iskolájában folytatnak tanulmányokat.
Más településről a Berceli Széchenyi István Általános Iskolába járók is részesülnek beiskolázási

támogatásban, kivéve, ha az érintett tanuló a lakóhelyén ezen a jogcímen kapott támogatást.
A támogatás kifizetéséhez a középiskolások esetében iskolalátogatási igazolás, felsőfokú hallgatók

esetében hallgatói jogviszony igazolás szükséges.
A támogatás kifizetése 2017. szeptember 11. napjától (hétfő) ügyfélfogadási napokon történik:
hétfő: 9 – 12 óráig 13 órától 15,45 óráig
Szerda: 9 – 12 óráig 13 órától 15,45 óráig
Péntek: 9 – 12 óráig.

Jánvári Andrásné
polgármester

szuretplakat

meghivo

MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóság

Megyei II. osztály felnőtt - nyugat - 2017/2018. ősz

1. forduló
2017.08.19 szombat 17:00 () SZENT IMRE DSE Bgyarmat - ŐRHALOM SE
2017.08.19 szombat 17:00 () MOHORA SE - PATAK SE
2017.08.19 szombat 17:00 () BERCEL KSK - RÉTSÁG VSE
2017.08.19 szombat 17:00 () VARSÁNY SE - DEJTÁR SE
2017.08.19 szombat 17:00 () NŐTINCS SE - NAGYOROSZI HBB SE
2017.08.19 szombat 17:00 () SZENDEHELY FC - BÁNK SE
2017.08.19 szombat 17:00 () NÓGRÁDSÁP SE - SZÜGY SE

2. forduló
2017.08.26 szombat 17:00 () SZÜGY SE - SZENDEHELY FC
2017.08.26 szombat 17:00 () RÉTSÁG VSE - MOHORA SE
2017.08.26 szombat 17:00 () ŐRHALOM SE - NÓGRÁDSÁP SE
2017.08.27 vasárnap 17:00 () NŐTINCS SE - BÁNK SE
2017.08.27 vasárnap 17:00 () NAGYOROSZI HBB SE - VARSÁNY SE
2017.08.27 vasárnap 17:00 () PATAK SE - SZENT IMRE DSE Bgyarmat
2017.10.23 hétfő 15:00 () DEJTÁR SE - BERCEL KSK

3. forduló
2017.09.02 szombat 16:00 () SZENT IMRE DSE Bgyarmat - RÉTSÁG VSE
2017.09.02 szombat 16:00 () MOHORA SE - DEJTÁR SE
2017.09.02 szombat 16:00 () BERCEL KSK - NAGYOROSZI HBB SE
2017.09.02 szombat 16:00 () ŐRHALOM SE - PATAK SE
2017.09.03 vasárnap 16:00 () VARSÁNY SE - BÁNK SE
2017.09.03 vasárnap 16:00 () NŐTINCS SE - SZÜGY SE
2017.09.03 vasárnap 16:00 () SZENDEHELY FC - NÓGRÁDSÁP SE

4. forduló
2017.09.09 szombat 16:00 () SZÜGY SE - VARSÁNY SE
2017.09.09 szombat 16:00 () RÉTSÁG VSE - PATAK SE
2017.09.10 vasárnap 16:00 ()BERCEL KSK - BÁNK SE
2017.09.10 vasárnap 16:00 () NÓGRÁDSÁP SE - NŐTINCS SE
2017.09.10 vasárnap 16:00 () SZENDEHELY FC - ŐRHALOM SE
2017.09.10 vasárnap 16:00 () NAGYOROSZI HBB SE - MOHORA SE
2017.09.10 vasárnap 16:00 () DEJTÁR SE - SZENT IMRE DSE Bgyarmat

5. forduló
2017.09.16 szombat 16:00 () SZENT IMRE DSE Bgyarmat - NAGYOROSZI HBB SE
2017.09.16 szombat 16:00 () MOHORA SE - BÁNK SE
2017.09.16 szombat 16:00 () BERCEL KSK - SZÜGY SE
2017.09.16 szombat 16:00 () ŐRHALOM SE - RÉTSÁG VSE
2017.09.17 vasárnap 16:00 () VARSÁNY SE - NÓGRÁDSÁP SE
2017.09.17 vasárnap 16:00 () NŐTINCS SE - SZENDEHELY FC
2017.11.19 vasárnap 13:00 () PATAK SE - DEJTÁR SE

6. forduló
2017.09.23 szombat 16:00 () SZÜGY SE - MOHORA SE
2017.09.24 vasárnap 16:00 () NŐTINCS SE - ŐRHALOM SE
2017.09.24 vasárnap 16:00 () SZENDEHELY FC - VARSÁNY SE
2017.09.24 vasárnap 16:00 () NÓGRÁDSÁP SE - BERCEL KSK
2017.09.24 vasárnap 16:00 () BÁNK SE - SZENT IMRE DSE Bgyarmat
2017.09.24 vasárnap 16:00 () NAGYOROSZI HBB SE - PATAK SE
2017.09.24 vasárnap 16:00 () DEJTÁR SE - RÉTSÁG VSE

7. forduló
2017.09.30 szombat 16:00 () SZENT IMRE DSE Bgyarmat - SZÜGY SE
2017.09.30 szombat 16:00 () MOHORA SE - NÓGRÁDSÁP SE
2017.09.30 szombat 16:00 () BERCEL KSK - SZENDEHELY FC
2017.09.30 szombat 16:00 () RÉTSÁG VSE - NAGYOROSZI HBB SE
2017.09.30 szombat 16:00 () ŐRHALOM SE - DEJTÁR SE
2017.10.01 vasárnap 16:00 () VARSÁNY SE - NŐTINCS SE
2017.10.01 vasárnap 16:00 () PATAK SE - BÁNK SE

8. forduló
2017.10.07 szombat 15:00 () SZÜGY SE - PATAK SE
2017.10.08 vasárnap 15:00 () VARSÁNY SE - ŐRHALOM SE
2017.10.08 vasárnap 15:00 () NŐTINCS SE - BERCEL KSK
2017.10.08 vasárnap 15:00 () SZENDEHELY FC - MOHORA SE
2017.10.08 vasárnap 15:00 () NÓGRÁDSÁP SE - SZENT IMRE DSE Bgyarmat
2017.10.08 vasárnap 15:00 () BÁNK SE - RÉTSÁG VSE
2017.10.08 vasárnap 15:00 () NAGYOROSZI HBB SE - DEJTÁR SE

9. forduló
2017.10.14 szombat 15:00 () SZENT IMRE DSE Bgyarmat - SZENDEHELY FC
2017.10.14 szombat 15:00 () MOHORA SE - NŐTINCS SE
2017.10.14 szombat 15:00 () RÉTSÁG VSE - SZÜGY SE
2017.10.14 szombat 15:00 () BERCEL KSK - VARSÁNY SE
2017.10.14 szombat 15:00 () ŐRHALOM SE - NAGYOROSZI HBB SE
2017.10.15 vasárnap 15:00 () DEJTÁR SE - BÁNK SE
2017.10.15 vasárnap 15:00 () PATAK SE - NÓGRÁDSÁP SE

10. forduló
2017.10.21 szombat 15:00 () BERCEL KSK - ŐRHALOM SE
2017.10.21 szombat 15:00 () SZÜGY SE - DEJTÁR SE
2017.10.22 vasárnap 15:00 () VARSÁNY SE - MOHORA SE
2017.10.22 vasárnap 15:00 () NŐTINCS SE - SZENT IMRE DSE Bgyarmat
2017.10.22 vasárnap 15:00 () SZENDEHELY FC - PATAK SE
2017.10.22 vasárnap 15:00 () NÓGRÁDSÁP SE - RÉTSÁG VSE
2017.10.22 vasárnap 15:00 () BÁNK SE - NAGYOROSZI HBB SE

11. forduló
2017.10.28 szombat 13:30 () BERCEL KSK - MOHORA SE
2016.10.28 szombat 13:30 () RÉTSÁG VSE - SZENDEHELY FC
2017.10.28 szombat 13:30 () ŐRHALOM SE - BÁNK SE
2017.10.28 szombat 13:30 () SZENT IMRE DSE Bgyarmat - VARSÁNY SE
2017.10.29 vasárnap 13:30 () NAGYOROSZI HBB SE - SZÜGY SE
2017.10.29 vasárnap 13:30 () DEJTÁR SE - NÓGRÁDSÁP SE
2017.10.29 vasárnap 13:00 () PATAK SE - NŐTINCS SE

12. forduló
2017.11.04 szombat 13:30 () MOHORA SE - ŐRHALOM SE
2017.11.04 szombat 13:30 () BERCEL KSK - SZENT IMRE DSE Bgyarmat
2017.11.04 szombat 13:30 () SZÜGY SE - BÁNK SE
2017.11.05 vasárnap 13:30 () VARSÁNY SE - PATAK SE
2017.11.05 vasárnap 13:30 () NŐTINCS SE - RÉTSÁG VSE
2017.11.05 vasárnap 13:30 () SZENDEHELY FC - DEJTÁR SE
2017.11.05 vasárnap 13:30 () NÓGRÁDSÁP SE - NAGYOROSZI HBB SE

13. forduló
2017.11.11 szombat 13:30 () SZENT IMRE DSE Bgyarmat - MOHORA SE
2017.11.11 szombat 13:30 () RÉTSÁG VSE - VARSÁNY SE
2017.11.11 szombat 13:30 () ŐRHALOM SE - SZÜGY SE
2016.11.12 vasárnap 13:30 () BÁNK SE - NÓGRÁDSÁP SE
2017.11.12 vasárnap 13:30 () NAGYOROSZI HBB SE - SZENDEHELY FC
2017.11.12 vasárnap 13:30 () DEJTÁR SE - NŐTINCS SE
2017.11.12 vasárnap 13:30 () PATAK SE - BERCEL KSK

Megjegyzés:
- A Szent Imre DSE hazai mérkőzéseinek a helyszíne: Balassagyarmat Vizy Zsigmond úti
sportpálya.

1

Tanácsok a lakosságnak hőséghullám idejére

1. Kerüljük a meleget! Hűtse lakását! Figyelje a szobahőmérőt! Fogyasszon folyadékot!
2. Napközben tartsa az ablakokat zárva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt.
Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Csak a szükséges mértékben használja az elektromos

készülékeket (még a világítást is). Ha van légkondicionáló berendezése, ennek működtetése

idején tartsa zárva az ajtót és az ablakot.
Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 °C közötti, az ideális belső

hőmérséklet 28 °C körüli, nem javasolt a túlzott légkondicionálás. A ventillátort csak rövid ideig

lehet használni, mivel kiszárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás!
3. Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, lehetőség szerint töltsön el legalább 2-3 órát
légkondicionált helyen.
4. Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb órákban.
5. Már most gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását a jövőben

(„hideg" festék, párologtató, zöld növények).
6. Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást!

Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben. Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben.
7. Ha elindul otthonról, vigyen magával 1 liter vizet! Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát.

Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget.
8. Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne várja meg, míg szomjas lesz! Ne fogyasszon alkoholos

és magas cukortartalmú és koffein tartalmú italt!
Pótolja az izzadással elvesztett sót is! A vízivás só pótlás nélkül veszélyes lehet!
Ne feledje: az alkoholos és cukros italok vizet vonnak el a szervezetből, fokozzák

a szomjúságot, a koffein vízhajtó hatású!
9. Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a

gyógyszerek a folyadék szükségletet.
A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására!
10. Ellenőrizze testhőmérsékletét! Fontos tudni, ha a testhőmérséklet 38 °C fölé emelkedik, az már

káros az egészségre. 39°C felett hőguta! 40°C felett életveszélyes állapot!
11. Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten!
Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor

is, ha ez nincs ráírva a dobozra!
12. Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyógyszert szed.

Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal forduljon orvoshoz!

Dr. Csaja Terézia
járási tisztifőorvos

hoseg 6-525x300

TÁJÉKOZTATÓ! MEGHOSSZABÍTVA!!!!!!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és

Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve, az országos

tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár úr

az ország egész területére
2017. 08.01-én (kedd) 00.00 órától 2017. 08.06-án (vasárnap) 24,00 óráig
kihirdette a „Hőségriasztás" III. fokozatát.

2017.Július 24.Mohora

A vihar utáni első képek

TÁJÉKOZTATÁS GÁZSZÜNETRŐL

A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Területi Üzemeltetési Egység Eger

értesíti a lakosságot, hogy a nagynyomású vezetéken és az

átadó állomáson végzett karbantartási munkák miatt Bercel községen

2017. 08. 02-án 07,00 órától
2017. 08. 04-én 07,00 óráig
a földgázszolgáltatás szünetel.

A TIGÁZ- DSO Földgázelosztó Kft Salgótarjáni Üzem a gázszünet ideje alatt és az ismételt

üzembe helyezés időszakában is folyamatos ügyeletet tart.
Hiba bejelentés, információ kérés miatt folyamatosan (éjjel-nappal) elérhető a diszpécser szolgálat

a 06-80/300-300 telefonszámon.
A gázszünettel kapcsolatban további információkkal Kása Csaba üzemvezető tud szolgálni a

06-30/9717-076 vagy 06/32-440-083 telefonszámon.
A mielőbbi ismételt üzembe helyezés feltétele, hogy a fogyasztói rendszerek elzáró szerelvényei

zárt állapotáról meg tudjanak győződni, ehhez a gázfogyasztók segítő közreműködése szükséges.
A gázszünetet követően a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül a gázszolgáltatást beindítják.

TIGÁZ-DSO Kft.

gazsznet

Környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
Az ügy tárgya:
Az Émász Hálózati Kft (3525. Miskolc,
Dózsa György út 13.) megbízásából eljáró Nógrádvill Kft. (3100. Salgótarján Ybl Miklós u 88.) által a Bercel 0181/12, 0152/17 hrsz. villamos energia ellátására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet alapján.
Az ügy iktató száma: NO-05/KVO/882-1/2017.
Az eljáró hatóság: Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 3100. Salgótarján Múzeum tér 1.
Az eljárás megindításának napja: 2017.Június 10.
Az ügyintézési határidő: 30nap
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33 § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be
az ügyintéző neve és elérhetősége:
Rozgonyi Zsófia Tel: 06-32/795-188
Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 600. iroda
Az ügy tárgyának rövid ismertetése: a kérelmezőnek a Bercel 0181/12. 0152/17 hrsz-ú ingatlanok villamosenergia ellátása a tervezett tevékenység célja. A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai: Bercel település külterületén
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
( a továbbiakban: Járási Hivatal) tájékoztatja, hogy az eljárást lezáró határozatban megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhat-e jelentős környezeti hatások,valamint:
-- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén, megállapítja, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit:
-- ha nem feltételezhető környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe
veendő szempontokat, illetve feltételeket; ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok merül fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására kérelem nem adható.
A Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához észrevételt lehet tenni.
A Járási Hivatal a közleményt a hivatalában, valamint a holnapján (http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/stkorny) és a központi rendszer ( www.magyarorszag.hu) keresztül. Illetve Bercel Település Önkormányzat Jegyzője a helyben szokásos módon közzéteszi. Az elektronikus úton közzétett kérelmek és mellékleteknek elérési helye: http//mnkh.hu/mnkh27/index.php/stkorny/item/2199-bercel-villamosenergia-ellátása
Az érintettek a dokumentációban, illetve az ügyben egyéb irataiban a Járási Hivatal Kormányablak Osztályának Front Office Irodájában ( 3100 Salgótarján Múzeum tér 1) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

antalimre

srfeszt

bercel 2017 jul-szept

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a „Berceli Értékkereső" IV. évf. 22. számában a

Berceli Egyházközség tulajdonában lévő temető fenntartásával kapcsolatban téves

információ lett közölve.
Bercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 12-i ülésén

tárgyalta a köztemető fenntartására 2015. szeptember 30-án kötött megállapodás

felülvizsgálatát és módosítását.
A döntésről szóló határozatot és a rendelet 1. számú mellékletét az alábbiakban

közlöm:

161/2016.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Berceli Egyházközség és

Bercel Község Önkormányzat között a köztemető fenntartására kötött megállapodást.
A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat vásárol egy kézi benzinmotoros

fűkaszát, melyet használatra átad az egyházközségnek a temető karbantartásához.
A felülvizsgálatot követően az önkormányzat és az egyházközség által a köztemető fenntartására

kötött megállapodás – ami a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2015.(IX.30.)

önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét képezi - feladatellátásra vonatkozó része

az alábbiak szerint módosul:
"Fenntartási – üzemeltetési feladatai körében az Önkormányzat gondoskodik
- a fű lekaszálásához szükséges kézi benzinmotoros fűkasza biztosításáról. A fűkasza

használatához szükséges emberi erőforrást az egyházközségnek kell biztosítani.
Az önkormányzat vállalja a temető azon részének kaszálást, melyet az önkormányzat

tulajdonát képező MTZ traktorral el lehet végezni.
- a díszfák és díszbokrok rendben tartásáról, a ravatalozóhoz vezető út és a betonjárda

rendben tartásáról, téli időszakban a köztemetőhöz vezető úton a hó eltakarításáról, a

síkosság mentesítéséről, a vízszolgáltatás biztosításáról, a téli időszakban a közkút fagytalanításáról,

esetleges felújításáról, pótlásáról, a keletkezett szemét elszállításáról."
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos

intézkedések megtételére, valamint a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
1. sz. melléklet

Megállapodás

amely létrejött a Berceli Római Katolikus Plébánia (továbbiakban Egyház) és
Bercel Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) között
a köztemető fenntartásáról

Bercel területén lévő külterület 0339. hrsz. temető, valamint az azon álló építmények az

Egyház tulajdonát képezi, viszont Bercel település teljes lakosságának érdeke, hogy a temető

rendezett, gondozott legyen, így az Önkormányzat részt vállal a temető fenntartásában,

üzemeltetésében. A megállapodás célja ezen vállalás tisztázása.

Bercel Község Önkormányzata a település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás keretében

a köztemetőre nyújtott támogatás terhére vállalja a temetőhöz kapcsolódóan:

"Fenntartási – üzemeltetési feladatai körében az Önkormányzat gondoskodik
- fű lekaszálásához szükséges kézi benzinmotoros fűkasza biztosításáról. A fűkasza használatához

szükséges emberi erőforrást az egyházközségnek kell biztosítani.
Az önkormányzat a vállalja a temető azon részének kaszálását, melyet az önkormányzat tulajdonát

képező MTZ traktorral el lehet végezni.
- a díszfák és díszbokrok rendben tartásáról, a ravatalozóhoz vezető út és a betonjárda rendben

tartásáról, téli időszakban a köztemetőhöz vezető úton a hó eltakarításáról, a síkosság mentesítéséről,

a vízszolgáltatás biztosításáról, a téli időszakban a közkút fagytalanításáról, esetleges felújításáról,

pótlásáról, a keletkezett szemét elszállításáról."
A módosított megállapodás időtartama 2016. szeptember 13 – határozatlan időre szól. A jelen

dokumentumban foglalt megállapodás kizárólag egyező akarattal és írásban módosítható.

Bercel, 2016. szeptember 12.

Hulitka Róbert sk.           Jánvári Andrásné sk.
plébániai kormányzó         polgármester

Az önkormányzat által vállalt feladatokat folyamatosan végezzük.
A sírokra, illetve a sírok mellé ültetett díszfákat és díszbokrokat az elhunytak

hozzátartozóinak kell gondozni.
Önkormányzatunk a közlekedő utak melletti díszfák, cserjék gondozását végzi.

Jánvári Andrásné
polgármester

szandavr

telepu

ovoda1

Napelemek

Bercel község

önkormányzatának

épületein

Napelemek Bercel község önkormányzatának épületein

A 35 601 043 Ft összköltségű, 100%-os támogatási aránnyal rendelkező projekt célja az önkormányzati épületek villamosenergia-igényének csökkentése és ezáltal az Önkormányzat költséghatékony működésének elősegítése.

alt

Bercel Község Önkormányzata az Európai Unió támogatási programjának köszönhetően a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című konstrukció keretein belül pályázatot nyújtott be, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEOP-4.10.0/N/14-2014-0286 azonosító számon támogatott.

A napelemek elhelyezése nagyban elősegíti az önkormányzat költséghatékony működését, így az energiafogyasztás csökkentését, annak hatékonyabb felhasználását, és a villamos áram költségek csökkentését.
A projekt keretében a napelemes rendszer öt megvalósítási helyszínen került felszerelésre.

Széchenyi István Általános Iskola
A projektnek köszönhetően 22,5 kWp rendszer telepítése valósult meg 90 db 250 Wp névleges teljesítményű napelem modul felszerelésével. A technológiával az éves szinten előállított megújuló alapú energiának köszönhetően a vásárolt villamos energia 22 700 kWh/évről 1 800 kWh/évre csökken majd.

Csemete-kert Óvoda
A projektnek köszönhetően 15 kWp rendszer telepítése valósult meg 60 db 250 Wp névleges teljesítményű napelem modul felszerelésével. A technológiával az éves szinten előállított megújuló alapú energiának köszönhetően a vásárolt villamos energia 18 147 kWh/évről 747 kWh/évre csökken majd.

Gondozási Központ
A projektnek köszönhetően 4 kWp rendszer telepítése valósult meg 16 db 250 Wp névleges teljesítményű napelem modul felszerelésével. A technológiával az éves szinten előállított megújuló alapú energiának köszönhetően a vásárolt villamos energia 4 650 kWh/évről 10 kWh/évre csökken majd.

Mentőállomás
A projektnek köszönhetően 5,5 kWp rendszer telepítése valósult meg 22 db 250 Wp névleges teljesítményű napelem modul felszerelésével. A technológiával az éves szinten előállított megújuló alapú energiának köszönhetően a vásárolt villamos-energia 7 500 kWh/évről 1 480 kWh/évre csökken majd.

Orvosi Rendelő
A rendelő tetőszerkezetére kiépítendő napelemes rendszer 2015. szeptemberében kerül átadásra. A projektnek köszönhetően 3 kWp rendszer telepítése valósul meg 12 db 250 Wp névleges teljesítményű napelem modul felszerelésével. A technológiával az éves szinten előállított megújuló alapú energiának köszönhetően a vásárolt villamos-energia 3 700 kWh/évről 220 kWh/évre csökken majd.

A beruházás szem előtt tartja a környezetvédelmi prioritásokat, törekszik a települési környezetvédelem erősítésére és a környezetbiztonság növelésére. Az energetikai hatékonyság fokozása összhangban van a hazai és az európai uniós irányelvek előírásaival, megvalósítása révén mérséklődik az üvegházhatású gázok kibocsátása, mely hozzájárul mind a helyi, mind a regionális környezeti állapot javulásához.

jakot

Megszervezésre kerül a Bercel melletti, a Cserhát hegyei között csodaszép helyen fekvő

Jákotpuszta Tájközpontban az idei első önkéntes hétvége!
2017. március 31 (péntek) és április 2 (vasárnap) között Jákotpusztán a tavaszi munkákhoz

kötődően a Tájközpont területén található gyümölcsfák metszését, ápolását végezzük el.
Elsősorban gallyhordáshoz, permetezéshez, metszéshez keresünk segítőket.

(Metszésre, csak hozzáértőket várunk!) Várunk még segítséget a „konyhára” is. 
Amit biztosítani tudunk:
- szállás 2-3 ágyas szobákban, közösségi szálláson (hálózsákot mindenki hozzon!),
- tisztálkodási lehetőség (hideg-melegvíz),
- étkezés, (péntek: vacsora, szombat: reggeli, ebéd, vacsora, vasárnap reggeli.

Vegák és böjtöt tartók jelentkezését is várjuk, csak jelezze ez irányú igényét!)

Program:
- Gyülekező: Péntek délelőttől 15 óráig. Aki később érkezne meg, se keseredjen el!

Örömmel várjuk péntek este, szombat reggel is. (Bercel, Galgaguta és Jákotpuszta

Tájközpont között a személyszállítást megoldjuk.)
- Péntek délután és szombaton egész nap munka a gyümölcsfák körül.
- Vasárnap délelőtt munka helyett kirándulás a környéken.

Egyéb program:
Péntek és szombat este filmvetítés, ping-pong. Esetleg este „kis táncház”.

Amit enni fogunk (nem időrendben): Jákoti sajt, tej, kemencés kenyérlángos, tojásrántotta,

főtt tojás, pirítós, lekvár, méz, lecsó, nyúlpaprikás, nyúl húsleves, sült krumpli, némi hurka.
Bár az alkohol fogyasztása munkaidőben tilos, de este tűz mellett kis házi gyógyszer is előkerül

és különlegességként a munka végeztével magyar kézműves pezsgő kortyolására is lesz lehetőség!

Jelentkezési határidő: 2017. 03. 29. 19 óra
Jelentkezni lehet a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-címen!
Visszaigazolást legkésőbb 2017. 03. 28. -án kedden küldünk.

Telefonszámot a jelentkezőknek megadunk, de a térerő időnkénti hiánya miatt,

telefonon jelentkezni nem lehet. Ha pénteken esik az eső a program elmarad. 
Ezzel az Önkéntes hétvégével indítjuk el 2017. évi Önkéntes programjainkat.

Ezeken a programokon szakmai ismeretek mellett hasznos és remek

– baráti társaságoknak is élmény dús - szórakozást szeretnénk biztosítani.
Terveink között sok-sok ötlet, újítás szerepel, amiről ott személyesen is beszélni

fogunk és persze ki is kérjük véleményeteket.
Kérek minden kalandvágyó jelentkezőt, hogy a kezdetleges szállás ne riassza el!

Ha metszeni akar, akkor metszőollót hozzon magával. A megfelelő szervezés

miatt a jelentkezési határidőt tartsátok be! Jelezzétek, ha valamiben hiányt szenvedtek

(pl. nincs hálózsákotok), vagy az átlagostól eltérő igényetek van (pl: vega étkezés).

Írjátok, meg hogy melyik településre és kb. mikor érkeztek (Bercel –busz, Galgaguta- vonat).

Ha fel tudsz ajánlani ezt-azt (pl. lekvár, gyümölcs, stb.) írd meg nekünk!
Ha nem érsz rá, de tetszik programunk, kérlek, küld szét barátaidnak is!

Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezők csapata.

Csobánkapuszta

 

 

irat

 

A vadászterületekről szóló határozat megtekinthető.

 

Mentés

Mentés

testvertelepules bercel opatow 20160728

Mentés

Mentés

nograd megyei hirlap 20160620

Mentés

nograd megyei hirlap 20160617

Mentés

Mentés

tajekoztato europa a polgarokert 20160728

Mentés

Mentés

meghivo testvertalalkozo 20160618

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

meghivo testvertalalkozo-20160618jpg

Bővebben...

Testvértelepülési találkozó - 2016.

Közérdekű közlemény a zöldhulladék elszállításáról Bercelen - 2015.12.03.

Felhívás - Magyar földet a magyar gazdáknak - 2015.12.03.

Bercel - rendeletek

Letölthető Bercel Községi Önkormányzat képviselő-testületének
11/2015.(IV.25.), 14/2015.(IX.30.), 15/2015.(X.16.) és 16/2015.(X.16.) számú rendelete.

 Az összes elérhető rendelet megtekinthető itt.

bercel-palyazat-napelemek-a-koltseghatekony-mukodes-szolgalataban-20150825-1

 

A teljes dokumentum letölthető innen.

Bővebben...

irat

 

A 2014. október 12-i napján megtartott helyi önkormányzati választásról szóló HVB határozat a polgármester, a képveiselő jelöltekről és a roma nemzetiségi válkasztásról megtekinthető itt.

hvi hatarozat nemzetisegi szavazokor 20140724 1

Bővebben...

valasztasi hirdetmeny 20140214 1

Bővebben...

felhivas eu szolg jarulekfizetesi kotelezettseg 20130416

felhivas szja bevallas 20130416

irat

Letölthető nyomtatványok:

Bevallás talajterhelési díjról
Bevallás gépjárműadóról
Bevallás helyi iparűzési adóról állandó tevékenység esetén
Bevallás helyi iparűzési adóról ideiglenes tevékenység esetén
Bevallás magánszemély kommunális adójáról
HIPA bejelentkezés, változás-bejelentés
HIPA adóelőleg kiegészítés

Az összes nyomtatvány megtekinthető itt.

Hogyan védekezzünk a fagy ellen...

 

516300

 

 

Kedves Berceliek!

 

 

Lehetőség adódik a helyi eladó ingatlanok ingyenes reklámozására.

 

Bercel község honlapján egy külön felületet hoztunk létre (bal oldali menüsáv, utolsó pontja) a berceli ingatlanok reklámozására.

 

A hirdetések feladására személyesen -a Polgármesteri Hivatalban-  és az interneten keresztül van lehetőség, az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre elküldött hirdetéssel.

 

Jánvári Andrásné

Polgármester

TISZTELT FOGYASZTÓK!

 

 

DÍJNÖVEKEDÉS:

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon fogyasztónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyette más szennyvíz-elhelyezési módot alkalmaz, talajterhelési díjat kell fizetnie. Ugyanezen törvény 12. §. (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett – tízszeres-, 1.200 Ft/m3 mértékben került meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek (pl.: sérülékeny vízbázis érintettsége esetén 3600Ft/m3). Így azoknak, akik minél később kötnek rá a közüzemi csatornahálózatra, számolniuk kell a 2012. évi talajterhelési díj időarányos megfizetésével is.

 

KÖTELEZETTSÉG:

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 83.§ (3) bekezdése alapján, ha 2012. július 1-jén a közműves ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és - tisztítás biztosításához szükséges víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és rendelkezésre áll, akkor az ingatlan tulajdonosa 2013. július 1-jéig az 55.§-ban foglaltak szerint köteles az ingatlant a rendszerbe bekötni!

 

AMIBEN AZ ÖN SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK:

 

Azzal a szándékkal, hogy segítsük a rákötésekkel kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek enyhítését, a következő akciót hirdetjük meg:

 

Társaságunk a területen érvényes szemledíjból 30%-os kedvezményt biztosít. Ezen túlmenően ahol a közcsatorna hálózat építésével egy időben a bekötő vezeték is elhelyezésre került és az a telekhatárig kiépült, valamint a gravitációs elvezetés lehetősége biztosított, egyszerűsített bekötési dokumentáció elfogadásával (mely nem jelent költséget) segíti elő az ingatlanok szennyvíz elvezetését.

 

Akciónk időtartama: 2012. április 16. – 2012. október 31.-ig tart.

 

A csatornarákötést megelőzően kérjük, tájékozódjon a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáinkban, és olvassa el a honlapunkon közzé tett tájékoztatónkat, valamint innen letöltheti a szükséges nyomtatványokat is. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelőt csak az illetékes víz- és csatornamű társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatjuk el. Aki a szolgáltató hozzájárulása nélkül csatlakozik a szennyvízelvezető törzshálózatra, szabálysértést követ el.

 

A Társaságunkhoz beérkezett bekötési megrendelő igényeket folyamatosan követjük, nyilvántartjuk. A területileg illetékes Üzemigazgatóságunk kapcsolatba lép az igénylőkkel, és a közösen kialakított ütemtervnek megfelelően egyezteti a „szemle” tervezett időpontját.

Kérdéseivel kapcsolatban munkatársaink az Ön segítségére állnak. Telefon: 06/40 881188

 

Érdemesebb tehát a közcsatornát igénybe venni, mert környezetkímélő és anyagilag is kedvezőbb, mint az egyedi szennyvíztárolás, szállítás.

 

                                                                                                                               DMRV Zrt.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 107/2011. (VI.30.) Kormány rendelet 4. § (11) előírásinak megfelelően a Községi Sportkör Bercel honlapján közzéteszi az MLSZ által jóváhagyott Sportfejlesztési Programját, annak jóváhagyásáról szóló határozatot, valamint a támogató cégek nevét és a célonként nyújtott támogatási összegeket.

 

 

Bővebben...

Pályázataink

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA 150

Bercel község vízvédelmi fejlesztései 

TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00030

Kedvezményezett neve: Bercel Község Önkormányzata
Projekt címeBercel község vízvédelmi fejlesztései
A szerződött támogatás összege200 millió Ft
A támogatás mértéke100%
A projekt tervezett befejezési dátuma2018.10.31
A projekt azonosító számaTOP-2.1.3-15 NG1-2016-00030

Tovább >>> 

 

Időjárás

Hőtérkép

Felhőkép Széltérkép UV térkép

Véletlen képek

Névnap

Ma 2017. december 13., szerda, Luca és Otília napja van. Holnap Szilárda napja lesz.